top of page

" Ze missen jullie stem..."

Nu de kinderen thuis het onderwijs moeten volgen, ziet de dag er voor hen weer heel anders uit dan gewoonlijk op school. Een gek gemis hierbij is de stem van de juf of meester.Deze stem is normaal de hele dag om hen heen. Bij het begroeten in de ochtend, in het kringgesprek, bij het voorlezen of bij het uitleggen van lesstof. Zelfs bij uitleg aan een ander kind, is de stem van de juf of meester voor ieder kind zacht fluisterend op de achtergrond aanwezig. Deze stem staat zo voor de kinderen voor de veilige omgeving op school. Voor het gezien en gewaardeerd worden door de leerkracht. Zij weten zich door deze stem geborgen in de klas. En die vertrouwde stem die normaal de hele dag bij hen is, missen de kinderen nu een groot deel van de dag.


Van scholen uit ons netwerk hoorde ik mooie voorbeelden hoe de leraren hier voor de kinderen aan tegemoet komen. Sowieso met regelmatige digitale contact-momenten via Meets en door gewoon te bellen met de kinderen. En natuurlijk moeten kinderen daar aan wennen; dus zeggen ze niet altijd iets terug, of willen ze in het begin nog niet actief en zichtbaar deelnemen. Toch merken ouders en leraren dat het horen van de stem van de juf of meester iets goeds doet met de kinderen.


Ervaringen vanuit de vorige periode van thuisonderwijs hebben deze scholen bewaard. De afgelopen maanden hebben de leraren verder gewerkt aan nog meer mogelijkheden voor de kinderen om de stem van de juf of meester regelmatig zelf te kunnen beluisteren. Nu thuis, maar ook voor straks gewoon weer op school.


Bijvoorbeeld door:

  • het inspreken van dictees;

  • het opnemen van inleidende verhalen bij thema’s, de kosmische vertellingen, of verhalen bij het periode-onderwijs;

  • het inspreken of opnemen van uitleg bij belangrijke onderwerpen van bijvoorbeeld rekenen, taal of aardrijkskunde, biologie en geschiedenis;

  • het uitleggen en toelichten van open opdrachten aan de kinderen (bijvoorbeeld het maken van een eigen krant, een opdracht voor beeldende vorming, of een opdracht voor buiten in de natuur);

  • het voorlezen van een (deel) van het voorlees-boek.

En muziek-leerkrachten hebben zelf liedjes gezongen en gespeeld en opgenomen.


De leraren hebben hierbij gezocht naar vormen die ook bijvoorbeeld op een telefoon te beluisteren zijn, met koptelefoon of oortjes. Zodat de kinderen niet altijd beslag hoeven te leggen op de beschikbare laptop of iPad in huis (en ouders of broertjes en zusjes niet altijd hoeven mee te genieten!).


Van de eerste keer thuis-onderwijs weten wij hoe kinderen hiervan hebben genoten; met meer plezier werken aan een dictee met de stem van juf, in plaats van het dictee door papa of mama. En soms gewoon een ochtend op de bank, luisterend naar een verhaal verteld door meester. Ook dat is onderwijs!


Binnen ons Netwerk PE&V delen leraren dit soort voorbeelden met elkaar via het Forum op onze site (www.netwerkpev.com/forum). De komende tijd zal ik regelmatig bloggen met concrete voorbeelden hieruit. Hoe deze scholen erin slagen om ook bij het thuis-onderwijs recht te doen aan de essentie van hun onderwijs. Hoe zij in hun begeleiding op afstand en in hun opdrachten voor de kinderen recht doen aan de drie doeldomeinen van het onderwijs: de kwalificatie, de socialisatie en de subjectwording van kinderen. En hoe zij ook in deze periode uitgaan van het eigen werk van de kinderen, dit laten verzamelen, en door gesprek hierover, mét de kinderen samen nieuwe uitdagingen vaststellen.


23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page