top of page
netwerkpev-definitief-rond.png

Wat anderen zeggen

Triband Verantwoorden, ook wel Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden genoemd, is een instrument dat evalueren en verantwoorden tot een verrijking maakt van het onderwijs. 

 

Kinderen die via presentaties, eigen werk en gesprekken met ouders mogen laten zien wat ze hebben geleerd. Kerndoelen die worden omgevormd tot uitdagingen en zo de motivatie van kinderen versterken. Leerkrachten die zelf instrumenten ontwerpen om de sociale ontwikkeling van kinderen te laten zien. 

Dit alles zijn ontwikkelingen die met de introductie van Triband Verantwoorden in een school op gang worden gebracht. 

 

Hieronder vindt u een aantal van deze ervaringen uit de praktijk. 

AdobeStock_303203182.jpeg
Buitenshuis begeleiding

Juf Miranda vertelt:

“Ik ben begonnen met het maken van doel-lijstjes met de kinderen. Ze denken samen na over hoe ze kunnen aantonen waar zij aan gewerkt hebben in een periode. Ik heb het bewust klassikaal aangepakt. De kinderen hadden geen moeite om doelen voor dit vak (toneel) te bedenken. Ze staken elkaar aan. Belangrijke doelen die niet genoemd waren, heb ik aan de lijst toegevoegd.”

 

“De ouders hebben voorafgaand aan de toneelvoorstelling de lijst met doelen van hun kind gekregen. Na het toneelstuk gingen de kinderen naar de ouders toe om met hen het lijstje te bespreken. Het was heel leuk om te zien dat kinderen met hun ouders samen in gesprek waren. De ouders gaven aan dat zij het fijn vonden om met hun kind na te praten over het toneelstuk. Het lijstje was voor de kinderen ook ‘praatplaatje’ en voor de ouders gaf het inzicht in wat het kind had gedaan om tot het resultaat te komen dat het liet zien.”

 

Wil je meer weten over dit project in de klas, en de ervaringen van de leerkracht en de kinderen met deze andere manier van evalueren en verantwoorden? Lees dan hier het hele artikel.

Leerkracht
Geconcentreerde meid

Uitspraken in de groep van juf Ellen en juf Nicky: 

‘Juf ik was het gewoon nog niet gewend om met hem samen te werken.’ 

‘Juf, ik was per ongeluk impulsief!’

 

Ellen en Nicky zeggen hierover: “Wij kunnen van kinderen niet verlangen dat ze zich helemaal zelfstandig ontwikkelen op gebieden als bijvoorbeeld ‘samenwerken’ of ‘impulsbeheersing’. De leerkracht heeft hier een belangrijke rol in. Als leerkrachten organiseren wij  bewust activiteiten zodat de kinderen uiteindelijk ook ‘bewijs’ kunnen leveren van hun ontwikkeling hierin. Samen met de reflecties hierop bewaren de kinderen dit in hun KindWerkDossier. En zo wordt door de tijd heen hun ontwikkeling, ook op het domein socialisatie, zichtbaar.

 

Wij willen de ontwikkeling van kinderen tot levenskunstenaar met de kinderen sámen laten zien. Verantwoorden betekent dan niet: achteraf de kinderen de maat nemen, maar: laten zien hoe de kinderen samen groot worden op school.”

 

Wil je meer weten over dit project in de klas, en de ervaringen van de leerkrachten en de kinderen met deze andere manier van evalueren en verantwoorden? Lees dan hier het hele artikel.

Raising Hands

Leerling Sofie

“Juf, ik kan mijn eigengemaakte woordzoeker over ‘de eerste mens’ ook in mijn leesdossier doen, dat is namelijk ook lezen. Ik heb eerst de woorden gelezen en toen opgeschreven. En nu kunnen alle kinderen het, door de woordzoeker te maken, ook lezen.” 

 

Wil je meer weten over dit project in de klas, en de ervaringen van de leerkracht en de kinderen met deze andere manier van evalueren en verantwoorden? Lees dan hier het hele artikel.

Leerlingen
Kids Spelen Tug of War

Leerling Brent

“Gaan wij ook een taalwerkdossier maken? Mag ik ook een toneelstuk schrijven? Wordt dat dan ook opgevoerd? Mag ik een reken-dossier maken….? “ 

 

En de verbazing bij de kinderen, dat het spel, dat voor de lol gemaakt was, met spelregels en opdrachtkaarten en al, óók een ‘echte’ tekst was. Een product dat telt en waarde heeft, en waar je trots op mag zijn.

 

“Om te zien of we inderdaad qua woordkeuze en schrijfstijl rekening weten te houden met het publiek, mogen we het dan gaan voorlezen aan de kleuters?”

 

Wil je meer weten over dit project in de klas, en de ervaringen van de leerkrachten en de kinderen met deze andere manier van evalueren en verantwoorden? Lees dan hier het hele artikel.

School
Geconcentreerde meid

MKC de Plotter 

MKC De Plotter in Zutphen heeft zich een aantal jaren geleden verdiept in een andere manier van verantwoorden. Met Triband Verantwoorden kunnen zij zich nu verantwoorden met tekst die wordt begrepen door externen, en op een manier die past bij de visie en missie van het kindcentrum. 

 

De kinderen van de school vertellen het in dit filmpje gewoon zelf!

Bestuur
Groepsopdracht op basisschool

Bestuur SCPO Lelystad

Het bestuur van SCPO Lelystad verwoordt de keuze om te gaan werken met Triband in hun eigen Koersplan als volgt:

 

“We leggen verantwoording af aan de Onderwijsinspectie over hetgeen we doen en maken inzichtelijk wat de leeropbrengsten van de scholen zijn. Het bestuur doet dit met de methode van Triband Verantwoorden, ook wel Pedagogisch Evalueren en Verantwoorden genoemd.

 

Het antwoord op de vraag waartoe onderwijs dient en daarmee de vraag wat er van het primaire proces verantwoord moet worden, is veel breder dan alleen het rekenen en taal die door het Cito wordt gemeten. Bij Triband Verantwoorden vindt de verantwoording van deze brede leeropbrengsten op drie golflengtes (kind, groep, school) plaats.

 

De methode van Triband Verantwoorden maakt de cirkel rond en staat in direct verband met de bedoeling en inrichting van ons onderwijs.”

Meisje in de klas

De onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie komt uiteraard ook gewoon op inspectiebezoek bij de scholen uit ons netwerk. Dit zijn een aantal van hun bevindingen van de afgelopen jaren.

 

“We beoordelen de kwaliteitszorg op de school als goed. De kwaliteitszorg wordt breed gedragen. Het bestuur gebruikt een uitgebreid, veelomvattend stelsel van kwaliteitszorg gebaseerd op Triband Verantwoorden.

 

Het bewaken en bevorderen van de onderwijskwaliteit staat uitgebreid beschreven in het schoolplan. We vonden het mooi om te zien hoe het stelsel duidelijk herkenbaar is in het handelen van het team."

 

"Het team verzamelt steeds concreet bewijs om te kunnen aantonen dat ingezette verbeteringen effect hebben gehad, zoals de leraren ook van hun leerlingen vragen om bewijs te tonen van eigen vorderingen."

 

"Het is bijzonder om te zien dat er in deze bewijsvoering een heldere parallel wordt getrokken tussen ingezette verbeteringen op bestuursniveau en (gevolgen op) school-en leerlingniveau.”

Onderwijsinspectie
Kinderen op school

De onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie komt uiteraard ook gewoon op inspectiebezoek bij de scholen uit ons netwerk. Dit zijn een aantal van hun bevindingen van de afgelopen jaren.

 

“Leraren op de school hebben goed zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen. Vanuit haar visie op onderwijs werkt de school met een goed doordachte en inzichtelijke structuur van analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren.

 

Ten behoeve van de analyse verzamelen leraren vanaf binnenkomst systematisch informatie over de ontwikkeling van de leerlingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toetsresultaten, en observaties, kindgesprekken en kindportfolio’s met leerlingwerk. Hiermee bepalen leraren samen met de leerling na een periode van tien schoolweken welke doelen de individuele leerling al beheerst en welke nog niet.” 

bottom of page