top of page

Over netwerk PE&V

Het Netwerk PE&V (Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden) bestaat uit leraren, schoolleiders en bestuurders die met het instrument Triband Verantwoorden werken op hun scholen.

 

Dit online platform brengt deze professionals uit heel Nederland met elkaar in contact. Ook verzamelen we hier inspiratie, praktijkervaringen en relevante theorie, Wij van het Netwerk PE&V willen graag delen hoe waardevol het voor de ontwikkeling van de kinderen op onze scholen is, als we het onderwijs verantwoord de ruimte geven.

Onderwijs ruimte geven

Onderwijs ruimte geven, betekent dat je op school niet alleen bezig bent met 'wat moet' in het onderwijs. Maar dat je zelf en met het team nadenkt en keuzes maakt over wat je in je onderwijsaanbod opneemt en hoe je dit onderwijs wilt vormgeven. Deze keuzes worden dan niet alleen bepaald door wet- en regelgeving, maar juist door de pedagogische visie van de school,

 

Triband Verantwoorden is het instrument dat is ontwikkeld om verantwoording af te kunnen leggen over de opbrengst van onderwijs in de volle breedte van het curriculum van de school. Met Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden zorgen we er voor dat de wijze van evalueren en verantwoorden van de opbrengsten van het onderwijs ook beter aansluit bij de identiteit van de school.​

 

AdobeStock_268715317.jpeg
jeshoots-com-LKREcvZeoJQ-unsplash.jpg

Fundamentele Vraagstukken

De leden van het netwerk zijn met elkaar en op de eigen school regelmatig in gesprek over fundamentele vraagstukken. Vraagstukken zoals:

  • Hoe ziet goed onderwijs er bij ons op school uit?

  • Waar wordt in ons curriculum het belang van kwalificatie, socialisatie en subjectwording (Gert Biesta) zichtbaar?

  • En waar wordt de ontwikkeling van de kinderen op deze doeldomeinen zichtbaar?

  • Hoe kunnen leraren en kinderen tezamen eigenaar zijn van het leerproces en beiden bewijs leveren van wat geleerd is?

  • Hoe geef je als school ruimte voor eigenheid en zo ook ruimte aan sociale en affectieve vaardigheden naast cognitieve vaardigheden?

En vanuit deze dialoog geven zij het onderwijs in de dagelijks praktijk op hun school steeds weer vorm, passend bij hun pedagogische visie. 

Praktijk

Inmiddels zijn naast het instrument Triband Verantwoorden een aantal bouwstenen ontwikkeld die helpen om op de school dagelijkse praktijk te maken van Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden.

Het blijkt dat het werken met deze bouwstenen een manier is om het eigen onderwijsconcept in de dagelijkse praktijk te verdiepen en zo de activiteiten van de kinderen op basis van dat concept centraal te stellen.

Op deze site verzamelen we de 'good practices' als praktijkvoorbeelden van Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden in het onderwijs. 

 

AdobeStock_208442592.jpeg
bottom of page