'Een betere basis, een betere toekomst' - onderwijsplan 2020 van D66

In de afgelopen periode verscheen het nieuwe onderwijsplan van D66. Dit plan verdient het om herhaald onder de aandacht te worden gebracht.


Een aantal quotes:

Vanaf het vierde jaar krijgt ieder kind een complete schooldag aangeboden, met onderwijs, sport, muziek, cultuur, opvang en huiswerkbegeleiding, inclusief warme lunch.


Een sleutelwoord in zijn kijk op onderwijs is ‘geduld’, zegt Van Meenen. ‘Geduld met kinderen. Het zijn geen grassprieten waaraan je moet trekken om ze te laten groeien, nee, de een heeft meer tijd nodig dan de ander. We moeten een einde maken aan harde selectiemomenten. Een geleidelijke overgang is veel beter.’


Leraren vertrouwen en met ouders samenwerken kost niets.


Dank @PaulvanMeenen en @RobJetten voor de mooie 3-trapsraket die zo is ontstaan! Eerst is ruimte gecreëerd voor goed onderwijs, door de (ruime) kaders helder af te bakenen met het gewijzigd inspectietoezicht (2017). Vervolgens is de leraar in positie gebracht door de wettelijke afbakening van de pedagogische autono