top of page

Sascha Brasz 

eigenaar quartz ontwikkeling en initiatiefneemster 'netwerk Pe&V'

Sascha Brasz

Sascha is sinds jaren werkzaam met Quartz Ontwikkeling in de trajecten Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden op diverse scholen in het hele land. Vanuit een diepgewortelde wens tot ruimte voor eigenheid voor kinderen, leraren en scholen leidt zij graag de onderwijsprofessionals op in Pedagogisch Meesterschap; bijvoorbeeld aan de hand van het thema PE&V. Quartz Ontwikkeling, ruim 30 jaar geleden opgezet, heeft zij in 2020 volledig overgenomen van Annemieke Zwart. (Zie ook www.quartzontwikkeling.nl)

Zij gelooft in onderwijsontwikkeling vanaf de vloer, omdat onderwijs nu eenmaal gegeven wordt door mensen aan (kleine) mensen. Hierbij wil zij leraren laten groeien in het innemen van hun professionele ruimte. Daarbij is altijd van belang om ook te kijken naar: wat merken de kinderen ervan en hoe betrekken we de kinderen hierbij?

006.jpg
005.jpg

Haar achtergrond als jurist helpt om te denken vanuit ‘doel en strekking van kaders’. Zij kent daarbij de wettelijke kaders van het onderwijs en de ruimte die er is voor goed onderwijs. Haar eigen ervaringen als leraar in het onderwijs helpen om de vertaling te maken naar de dagelijkse praktijk, en uiteindelijk naar de eigen ruimte van de kinderen. 

 

Vanuit de behoefte professionals die onderwijs ruimte geven te verbinden,  en te laten zien wat er allemaal mogelijk is, als je onderwijs ruimte geeft, heeft zij het Netwerk PE&V opgezet. (www.netwerkpev.nl) Dit netwerk heeft deze site als digitaal platform, met een eigen leden-omgeving voor de leden van het netwerk om met elkaar ervaringen uit te wisselen, en vraagstukken gezamenlijk te verkennen. Samen met de partners van het netwerk organiseert zij diverse activiteiten rondom het thema PE&V en de professionaliserings-trajecten via Quartz Ontwikkeling.

 

Naast de werkzaamheden voor het Netwerk PE&V verricht zij vanuit Quartz Ontwikkeling, samen met andere experts, werkzaamheden in bijvoorbeeld:

  • conceptontwikkeling en -verdieping of curriculum-verdieping, inclusief een passende evaluatie- en verantwoordingspraktijk;

  • het opzetten en begeleiden van professionaliseringstrajecten die leiden tot Pedagogisch Meesterschap, of een vorm van Pedagogische Intervisie, op een school, of voor professionals van verschillende scholen;

  • het opzetten en begeleiden van projecten die gaan over Ruimte voor Eigenheid; zoals bijvoorbeeld het vergroten van eigenaarschap bij leraren en leerlingen en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs door kinderen meer zicht te geven op hun (brede) ontwikkeling;

  • het opzetten en uitvoeren van kwalitatieve audit-processen in onderwijs-organisaties.

 

In haar werk werkt zij altijd aan het gezamenlijk leren weten en leren doen, leren samen leven en leren zijn. (Bron: 'Learning: The Treasure Whithin', 1996. Opdracht van de Unesco aan de landen van de VN en indirect aan het onderwijs, Unesco)

Moet is met een 'd'...'

bottom of page