top of page
Sascha%20Kaarten-versie%202021-def23_edi

Extra Bouwsteen

Onderwijs in bijzondere tijden

Soms kan het onderwijs niet in de normale vorm gegoten worden. 

Bijvoorbeeld bij een langdurige ziekenhuisopname van een kind, bij een verblijf in het buitenland of bij een crisis in het land. 

 

Deze periode is voor de kinderen ook onderdeel van de onderwijs-pedagogische route op weg naar hun toekomst. En dan komt de waartoe-vraag van het onderwijs nog duidelijker naar voren.

 

In deze tijden is het voor onderwijsprofessionals vanzelfsprekend de vraag hoe de essentie vast te houden; de essentie van hun pedagogische visie op goed onderwijs.. De eigenheid van de kinderen krijgt in zo’n periode ook buiten het klaslokaal kleur en vorm. Cruciaal is het daarbij om gezamenlijk waarde toe te kennen aan het werk van het kind.

 

Aanbod: Door opdrachten met open uitdagingen te formuleren kun je de periode gebruiken als onderdeel van dat wat er is; waarbij het niet alleen gaat om leren weten en leren doen, maar ook om leren samenleven en leren zijn. 

Onderwijs in bijzondere tijden

Werken en werk verzamelen: Juist in zo’n bijzondere periode geldt dat de opbrengst van activiteiten thuis en van school sámen de ontwikkeling van de kinderen laat zien. Dit eigen werk van het kind (of van samenwerkende kinderen) verzamelen de kinderen in hun KindWerkDossier.

 

Dit werk wordt uiteindelijk aangevuld met reflecties: van het kind, de ouders, medeleerlingen, of de (vak)leerkracht. Als we samen het werk bekijken, verschijnen de verworvenheden van het kind aan ons allemaal.

Waarderen: Het bespreken van wat de kinderen willen laten zien uit deze periode, het verzamelde werk in het KindWerkDossier, werkt als reflectie en feedback tegelijk. Hierbij wordt de U-dialoog ingezet als assessment (tussen leerkracht en kind, of tussen kinderen onderling), om samen met het kind de eigen route te kunnen herkennen en verkennen.

 

Zo kan het kind met een nieuwe impuls zijn weg vervolgen op school.

Sascha%20Kaarten-versie%202021-def26_edi
bottom of page