top of page
Sascha%20Kaarten-versie%202021-def19_edi

Bouwsteen 9

quartz verantwoordings 

kalender

De evaluatie- en verantwoordingsinstrumenten die de school gebruikt, krijgen allereerst hun plaats in de verantwoordingsmatrix. De matrixinhoud heeft tot op dat moment nog geen duidelijke relatie met de ‘tijdbalk’ van het schooljaar. Daarom plaatsen we de instrumenten vervolgens in de tijd op een jaarcirkel.

 

Het ontwerpen en invullen van de kalender is op scholen een gezamenlijke activiteit. Bij de Quartz Verantwoordingskalender hoort het organiseren van drie vertraagde weken in het jaar.

Een vertraagde week is een week waarin het onderwijs ‘stil’ staat, dat wil zeggen dat niet het lesgeven, het lesje, centraal staat maar het terugkijken met de kinderen en terugkijken op het werk van de kinderen. Dat doen leraren met de kinderen zelf en ook samen met de intern begeleider en samen met collega’s in een vergadering, de kinderbespreking of groepsbespreking.

bottom of page