top of page
Sascha%20Kaarten-versie%202021-def15_edi

Bouwsteen 7

Quartz kindWerkdossier

In het Quartz KindWerkDossier wordt altijd eigen werk van het kind of samenwerkende kinderen verzameld dat is aangevuld met reflecties van het kind zelf, van medeleerlingen, van de leraar, van een vakleerkracht en van de ouders.

 

In dat Quartz KindWerkDossier hebben we drie verschillende delen gemaakt. Er is onderscheid gemaakt tussen werk dat door kinderen vrij en naar eigen keuze wordt verzameld (hoofdstuk 1), en werk waarmee bewijs wordt verzameld dat een leerproces of een bereikt doel toont (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 is een deel waar kinderen werk bewaren dat unieke persoonlijke activiteiten en eigen doelen betreft. 

Het Quartz KindWerkDossier is daarmee zelf ook een assessment, het

portfolioassessment, waarmee de verantwoordingsmatrix wordt gevuld. Het is geen op zichzelf staand verantwoordingsinstrument dat het instrumentarium op band 2 en band 1 kan vervangen.

bottom of page