top of page
Sascha%20Kaarten-versie%202021-def13_edi

Bouwsteen 6

een pedagogisch evaluatie programma

Het is een van de taken van de school om de ontwikkeling van de kinderen te zien in de zin van leervorderingen en de juiste momenten te kiezen waarop het werk beoordeeld wordt. 

Het belangrijkste doel van de evaluatie is om op basis van de inzichten de kinderen vooruit te kunnen helpen; naast dat een bevinding gegevens brengt om het leerproces te verantwoorden. 

 

Het is nodig dat op basis van bevindingen beslissingen kunnen worden genomen. Evalueren zien we dan als een overkoepelende term voor traditionele toetsen gecombineerd met assessment. Assessment is het verzamelen en interpreteren van informatie over prestaties, waarbij een prestatie een inspanning, een proces of een resultaat kan zijn.

 

Bij Evalueren om te Leren is een repertoire van mogelijke vormen van evalueren onderdeel van de dagelijkse praktijk. Het bespreken van wat gezien wordt door de leraar of ook de kinderen zelf, werkt als reflectie en feedback tegelijk.

 

Het doel is dat het de kinderen helpt de volgende stap te zetten. De keuze zal zinvol en passend moeten zijn bij de situatie waarin het kind zich bevindt.

bottom of page