top of page
Sascha%20Kaarten-versie%202021-def11_edi

Bouwsteen 5

Quartz verantwoordingsMatrix

In de verantwoordingsmatrix brengen scholen twee uitgangspunten voor verantwoorden samen. De drie niveaus van verantwoorden, en de functies en doeldomeinen van het onderwijs.

 

Hierbij stellen scholen zich steeds de volgende vragen:

1. Met wie en waarover wil je je verantwoorden?

2. Met wie en hoe wil je je verantwoorden?

3. Met wie wil je aan wie verantwoording afleggen?

 

Op band 1 in de matrix verantwoorden we samen met derden, externen die normeren. Op band 2 verantwoorden we met klassenleraren, IB en collega’s, die weten wat de school van waarde vindt; zij hebben ook een norm. Op band 3 verantwoorden we met de kinderen zelf, met hen samen ontstaan de criteria en de norm ten opzichte van hun eigen ontwikkeling.

bottom of page