top of page

Bouwsteen 4

Triband verantwoorden

Triband Verantwoorden is het instrument dat helpt de keuze te maken met welk ‘weten’ je de vorderingen en verwachtingen, die bij de kinderen horen, laat zien. 

 

Dat is niet alleen een zaak van de leraar, maar ook van de school. Het betekent dat leraren in ieder geval ervoor moeten zorgen dat ze weten hoe kinderen presteren ten opzichte van de landelijk vastgelegde referentieniveaus voor rekenen en taal.

 

In het centrum vinden we het onderwijs en de kinderen zelf met hun werk en wat kinderen zichtbaar kunnen maken.

Daaromheen vinden we wat leraren observeren, waarderen en systematisch volgen.

En tenslotte aan de buitenrand vinden we de meetbare gegevens die de school kiest en die de verhouding weergeven met wat alle kinderen in Nederland moeten kennen en kunnen. In die buitenste ring vinden we de verplichte Centrale Eindtoets voor groep 8. Evenals al de gegevens die gemeten zijn met extern genormeerde toetsen.

Sascha%20Kaarten-versie%202021-def9_edit
bottom of page