top of page
Sascha%20Kaarten-versie%202021-def7_edit

Bouwsteen 3

Drie domeinen, doelen en functies van onderwijs

Dit betreft de uitgangspunten van Gert Biesta, die duidelijk is over de functies van onderwijs en de pedagogische domeinen. Te weten: kwalificatie, socialisatie en subjectwording, die geactiveerd worden in alle activiteiten van de kinderen op school.

 

De ordening en het belang van doelen en functies van onderwijs hangen nauw samen met hoe je over de inhoud van het onderwijs denkt en hoe je denkt over de betekenis van die inhoud voor het ‘groot’ worden van de kinderen op school.

Voor leraren telt vooral ‘wat staat mij te doen?’.

Zij zien in de domeinen de kans om de UNESCO-pijlers als gelijkwaardige principes in hun onderwijs ruimte en gestalte te geven. Leren is dan de emergente opbrengst van actief weten en leren weten, actief doen en leren doen, actief samenleven

en actief zijn.

bottom of page