top of page
Sascha%20Kaarten-versie%202021-def5_edit

Bouwsteen 2

Onderwijs een Zintuig

Onderwijs kun je zien als een zintuig dat binnen- en buitenwereld verbindt. De binnenwereld van kinderen en de buitenwereld om hen heen.

 

Het past bij het gedachtegoed dat onderwijs kinderen helpt ‘in de wereld te komen’. En ook bij het uitgangspunt dat kinderen met al hun mogelijkheden en talenten in de school en het onderwijs binnen komen.

 

Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de tastzin geldt ook voor onderwijs dat het kind leert ‘grijpen en begrijpen’. En net zoals bij het oog, dat de functie heeft om zowel de wereld buiten waar te nemen, als ook met dat waarnemen de wereld binnen te brengen en te verwerken tot zien en kennen.

 

Onderwijs heeft daarmee net als de zintuigen een belangrijke 

bemiddelende functie bij het ‘groot’ worden.

bottom of page