top of page
Sascha%20Kaarten-versie%202021-def21_edi

Bouwsteen 10

Indicatoren warme overdracht

PO naar vo

Het schooladvies VO is bij Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden ook gebaseerd op de samenhang tussen werk, observatie en toets. Assessment en toetsen, zachte en harde gegevens samen vormen de ‘warme overdracht’ van PO naar VO.

 

Wat heeft meegewogen in het advies is afkomstig van gegevens die vermeld worden in de verantwoordingsmatrix, de met data gevulde Quartz-matrix. Gegevens op alle drie de banden. Het laatste KindWerkDossier en het laatste verslag van de leraar.

 

Op deze manier krijgen kinderen niet alleen een advies op basis van het niveau in groep 8 maar is het advies gebaseerd op 8 jaar levend onderwijs dat de drie functies kwalificatie, socialisatie en subjectwording serieus heeft genomen. 

Op basis van Pedagogisch Evalueren & Verantwoorden is er zeker geen verschil in het tot stand komen van het advies en de betekenis ervan voor de kinderen zelf en de toekomstige school.

bottom of page