AdobeStock_268715317.jpeg

Pedagogisch Evalueren & verantwoorden

Scholen hebben de wettelijke taak om zich te verantwoorden over de opbrengsten van hun onderwijs. Daar zijn allerlei protocollen en richtlijnen voor vanuit de inspectie. Het leren en de ontwikkelingen daarvan wordt vooral aangetoond met traditionele toetsen veelal gericht op taal en rekenen. Een kind leert natuurlijk op veel meer gebieden. Leren in het onderwijs gaat niet alleen over kennis opdoen (leren weten) en vaardigheden ontwikkelen (leren doen), maar ook over leren samenleven, en leren zijn. (zoals?)

 

Wij zien vaak dat de opbrengsten hiervan niet zichtbaar worden gemaakt. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. Ook omdat scholen wel hun best doen. Scholen doen hun best leerlingen voor te bereiden op de overstap vo, deelnemen aan de maatschappij, volwassen worden, bildung, breed te vormen etc. Ook maken zij daarbij gebruik van een breed en gevarieerd aanbod door betrokken leraren.

 

Wat wij terughoren is dat scholen denken dat heel veel moet (handelingsplannen, toetsen, volgen van leerlingen dmv toetsen), en dat er weinig  mag. Het gebruik van traditionele toetsen is minimaal voorgeschreven door de overheid. Er is veel méér mogelijk.  Er is voor een school alle ruimte om gebruik te maken van evaluatie-instrumenten en verantwoordingsinstrumenten die passen bij de eigen pedagogishe visie. 

 

PEV maakt mogelijk de brede opbrengsten van het leren bij de kinderen en de eigenheid van de school zichtbaar te maken, en te gebruiken in de evaluatie-en verantwoordingssystematiek op de school.

Zodat kwalificatie, socialisatie en subjectwording (Biesta, 2012) gelijkwaardig aan elkaar blijven.

  

PEV is een methode om een eigen vorm, passend bij de school, van evaluaren en verantwoorden te ontwikkelen. We geven geen kant en klare hengel maar leren de scholen en onderwijs professionals een hengel te maken die bij de school past. 

Wat is het doel van  de PE&V Methodiek? 

( Ik schrijf hieronder vier opbrengsten. Misschien is opbrengst niet het juiste woord maar daar kunnen we dan over denken. ) 

1 - Het leren (in de breedste zin van het woord) en de opbrengsten daarvan,  zichtbaar maken op alle niveaus. Dit gebeurt vanuit een vorm en houding die aansluit bij de identiteit, visie en normen en waarden van de school. Passend binnen de wettelijke kaders van het onderwijs. Het Leidt tot een gezamenlijk gedragen en cyclisch geborgde evaluatie -en verantwoordingspraktijk (systematiek?) op een school. 

 

2 - Bevragen van keuzes in didactische aanpak, aanbod op motivatie en doel.  Is (nog)  duidelijk welk pedagogische opdracht aanwezig is? zowel voor de kinderen, leerkrachten en ouders.?  Hoe wordt dat zichtbaar? Voldoet de vorm (nog). Wat is er nodig als we kijken naar de toekomst?  

( Ik dacht aan de musical voorbeeld)

 

3 - Als resultaat van bovenstaande krijgt de identiteit van de school een steviger raamwerk omdat zij niet alleen zichtbaar is in de woorden van een schoolgids of website maar ook aantoonbaar en zichtbaar is in de opbrengsten, en in de wijze van evalueren en verantwoorden.

 

4- Kinderen, leerkrachten en directie kunnen (in de toekomst) zelf handen en voeten geven aan het zichtbaar maken van de opbrengsten. Er is een eigen vorm ontwikkeld van PEV ontwikkeld passend bij de school.  Zij passen dit toe en ontwikkelen door.

netwerkpevsaschabrasz06.jpg
AdobeStock_268715317.jpeg

Hoe ziet PE&V er uit in de praktijk? 

( Vertellen wat er op de scholen zichtbaar wordt en dat dit voor elke school dus heel persoonlijk is en ook organisch en zich blijft ontwikkelen  - praktijkvoorbeelden.  hoe zou het er uit zien als je het filmt? Welke middelen worden gebruikt? Triband verantwoorden)

Welke scholen kunnen werken met de Methode van PE&V?

AdobeStock_268715317.jpeg

Hoe kan mijn school beginnen met gebruik te maken van PE&V?

( schrijven over een traject begeleiding en waarom die bedding belangrijk is, en dat er opleidingen te volgen zijn) Dat het op alle niveaus doorgevoerd wordt kids, leerkrachten- directie

AdobeStock_268715317.jpeg
AdobeStock_268715317.jpeg

Samenwerkingspartners mogelijk inzetten