Irma Pieper

Directeur Montessori kindcentrum de Plotter Zutphen

Irma Pieper

Irma is sinds jaren verbonden als schoolleider aan Montessori kindcentrum De Plotter in Zutphen. Daarnaast begeleidt en coacht zij (montessori-)scholen in verandertrajecten. Verder is zij vicevoorzitter van het Netwerk 0-12 jaar van de Nederlandse Montessori Vereniging. Van Irma verscheen onlangs een stuk in het boek ‘Perspectieven op Montessori’ (Saxion Progressive Education University Press, 2020). 

 

Scholen en kindcentra’s horen zich niet alleen bezig te houden met leerresultaten, maar dragen ook verantwoording voor socialisatieprocessen en een stukje persoonsvorming.

 

In haar werk is zij daarom met de collega’s constant op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe geven we dit een plek binnen een (Montessori)school/kindcentrum?

  • Hoe geven wij taal, een gezicht aan dat wat er toe doet? 

  • Hoe zorgen wij voor eigenaarschap, niet alleen bij leerkrachten maar zeker ook bij kinderen?

 

Irma pieper.jpg
AdobeStock_159024752.jpeg

In haar rol als schoolleider heeft zij met het team van De Plotter het kindcentrum verstevigt in hedendaags onderwijs en opvang vanuit de visie van Maria Montessori. Mede door het volgen van de opleiding Pedagogisch Meesterschap PE&V met een groot deel van het team, heeft het kindcentrum een heel eigen en gezamenlijk gedragen evaluatie-en verantwoordingspraktijk opgezet.

 

Het team van De Plotter legt nu verantwoording af over het onderwijs door een continue interactie tussen kinderen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers binnen de context van het kindcentrum en de samenleving. Het kindcentrum betrekt ouders bij hun visie op het uitdragen van Montessori opvoeding en -onderwijs. Het team van De Plotter maakt bewuste keuzes, maakt gebruik van elkaars talenten en geniet van hun werk en deelt dit met elkaar. 

Vanuit de pedagogische visie van het kindcentrum spelen de kinderen hierin uiteraard de grote rol. Dat komt duidelijk naar voren in hun informatievideo

AdobeStock_268715317.jpeg
AdobeStock_265908478.jpeg

In de publicatie ‘Veranderend Onderwijstoezicht’ van Gert Zeegers (Pica, 2017) vertelt Irma uitgebreid over het veranderproces op het kindcentrum en de positieve reactie van de inspectie op hun (pedagogische) wijze van evalueren & verantwoorden. 

 

Op Montessori kindcentrum De Plotter onderschrijft men het belang van Pedagogisch Meesterschap bij de teamleden. Innovatie in het onderwijs is afhankelijk van het handelingsvermogen van leraren. De daarvoor noodzakelijke professionele ruimte mag ‘de tijd krijgen’ om professionele groei te creëren bij de collega’s.

 

‘Niet zomaar iets ‘nadoen’ wat anderen belangrijk vinden, maar je als leraar persoonlijk verbinden met het nieuwe perspectief.’ 

 

Nieuwe teamleden worden hiertoe uitgedaagd en uitgenodigd, en de oude garde binnen De Plotter blijft het Pedagogisch Meesterschap voeden bij zichzelf en bij elkaar. 

 

In haar werk handelt Irma vanuit vertrouwen in de ander, met veel energie en met liefde en passie voor het kind. Zij is altijd op zoek naar de opening om elk individu tot leren en ontwikkeling aan te zetten. Zij wil hierbij vanuit vakmanschap van de leerkracht en in verbinding met elkaar, komen tot ontwikkeling van goed onderwijs, als het kan in doorgaande lijn met de kinderopvang.

 

‘Met energie, liefde en passie voor het kind en vanuit verbinding werken aan Pedagogisch Meesterschap van de leraar’